Độ Diệp Chi, không độ ốm

“Ba sẽ kể con nghe, ngày xưa lúc ba còn trẻ Ông bà nói không nghe, vì ba cho rằng mình khoẻ Bạn bè rủ đi chơi, là ba cứ chơi tới nơi Cho đến khi bị bệnh thì ba mới biết nghe lời..”
Để lại một câu trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ và thuộc tính HTML sau:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Đăng ký trở thành đại lý chính thức Dầu tỏi Diệp Chi