Giới thiệu về “tổng công ty điện lực dầu khí việt nam”

Giới thiệu chung:
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam
– Tên giao dịch bằng tiếng Anh: PETROVIETNAM POWER CORPORATION
– Tên viết tắt bằng tiếng Anh: PV POWER
– Biểu tượng:
Trụ sở chính: Tầng 8, 9 Tòa nhà Viện Dầu khí, Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
Là Tổng Công ty mẹ – Công ty TNHH một thành viên do Tập Đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam đầu tư 100% vốn, được thành lập theo Quyết định 1468/QĐ-DKVN ngày 17/5/2007 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

 

Vốn điều lệ: 21.774.301.577.676 đồng
(Bằng chữ: Hai mươi mốt nghìn bẩy trăm bẩy mươi tư tỷ, ba trăm lẻ một triệu, năm trăm bẩy mươi bẩy nghìn, sáu trăm bẩy mươi sáu đồng).
BAN LÃNH ĐẠO PV POWER
 
 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC PV POWER

 

 

 

 

 

Tag: tĩnh cổ phần nhơn trạch 2 cà mau vụ kỹ thuật
Để lại một câu trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ và thuộc tính HTML sau:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Đăng ký trở thành đại lý chính thức Dầu tỏi Diệp Chi