Uống dầu tỏi bao lâu thì có tác dụng?

Đáp: Thông thường các bệnh cảm cúm như hắt hơi xổ mũi, ho bé uống tầm 2 đến 3 ngày sẽ có thấy giảm, đến 5 ngày sẽ đỡ nhiều hoạc 7-8 ngày là sẽ khỏi hẳn. Tuy nhiên vì dầu tỏi là chế phẩm từ tự nhiên, tác dụng an toàn nhưng chậm. Tùy thuộc vào bé, hợp hoặc không, dùng nhiều thuốc tây kháng sinh tây hay chưa mà tác dụng nhanh hay chậm.
Đăng ký trở thành đại lý chính thức Dầu tỏi Diệp Chi